Wil je ook het verschil maken voor je collega's?

Help mee een einde te maken aan dit verborgen leed!

10% van de Nederlanders heeft te maken met huiselijk geweld. 70% daarvan heeft een betaalde baan. Binnen iedere organisatie zijn er daarom vaak meerdere medewerkers die slachtoffer zijn.

Voor de werkgever bestaan de gevolgen van het huiselijk geweld uit
verminderde arbeidsproductiviteit en verhoogd ziekteverzuim. Er is daarom naast de zorg voor het welzijn van de medewerker en het streven naar duurzame inzetbaarheid, ook een bedrijfsmatige reden om met dit probleem aan de slag te gaan. Hoe eerder, hoe beter! Zeker in deze tijd waarin veel thuis wordt gewerkt.

Feiten en cijfers over huiselijk geweld

VOOR BEDRIJVEN & ORGANISATIES

Huiselijk geweld leidt bij slachtoffers tot stress, concentratieproblemen, regelmatig te laat komen en eerder weggaan, productieverlies, ziekteverzuim en uiteindelijk het verlies van werk of arbeidsongeschiktheid.

Huiselijk geweld kost werkgevers jaarlijks zo’n 136 miljoen euro aan verzuimkosten.
Ca. 10-15% van het aantal ziekmeldingen is het gevolg van huiselijk geweld.
Ongeveer 70% van de slachtoffers heeft een betaalde baan. 

Meer dan de helft van slachtoffers van huiselijk geweld mist drie of meer werkdagen per maand
Anita Wix Images

Effectieve hulp met de campagne Niets is wat het lijkt

Met de campagne Niets is wat het lijkt creëren we bewustzijn bij medewerkers over huiselijk geweld. Aan welke signalen kan huiselijk geweld worden herkend en hoe kan steun worden geboden. Daarnaast is er een helpdesk beschikbaar waar medewerkers met hun vragen terecht kunnen. Voor slachtoffers is er de mogelijkheid om over hun situatie met onze ervaringsprofessionals te overleggen tot het moment dat ze Vrij zijn van de geweldsituatie. Met een aansluitend coachingtraject specifiek voor slachtoffers van huiselijk geweld, werken we aan het herstel zodat deze medewerkers weer Blij zijn en volledig meedraaien in de organisatie.

De werkgever faciliteert de campagne en is in verband met privacy niet op de hoogte van de inhoud van de gesprekken tussen medewerkers en onze organisatie. De belasting voor de organisatie is daardoor zeer beperkt. Indien gewenst kan bijvoorbeeld een P&O functionaris of de vertrouwenspersoon als aanspraakpunt voor huiselijk geweld binnen de organisatie worden opgeleid.

Wil je meer weten over hoe jouw organisatie het verschil kan maken? Neem dan contact met ons op!

Gebruik het formulier hieronder,
of bel ons op 06 - 5466 2099.