De narcist als gokkast. Het doel van dit blog is om anderen te helpen de patronen in een relatie met een narcist te herkennen. Het kan je motiveren om tijdig uit de situatie te stappen, en maatregelen te nemen die nodig zijn voor je eigen fysieke en mentale gezondheid, en ...als ik het kan, kan jij het ook!

Hij lijkt alles op een rijtje te hebben

In het begin van de relatie voel je je de koning te rijk, je hebt nog nooit zo een leuke, attente, lieve, zorgzame man ontmoet. Hij lijkt alles op een rijtje te hebben, hij is succesvol en sociaal vaardig. De narcist idealiseert en spiegelt zijn partner, als zij ‘overdreven gestes’ snel doorziet, zal hij zich daarop aanpassen. Hij observeert je, maakt aantekeningen in zijn hoofd en weet precies waar je wel en niet van houdt. Het is tevens heel goed mogelijk dat hij zich bescheiden opstelt, niet iedere narcist zal proberen zich te onderscheiden met dure auto’s, maatpakken en luxe vakanties.
De narcist is degene die het spel leidt. Deze probeert het verlangen van de ander te vangen, die ander dan een goed zelfbeeld teruggeeft, om haar op steelse wijze in te palmen. Het vertrouwen en het verlangen die de narcist bij de partner heeft gecreëerd, gaat hij in de volgende fasen gebruiken als machtspositie. de narcist is degene die het spel leidt, het slachtoffer is een bruikbaar object, geen interactief subject deze eerste fase kan meerdere jaren in beslag nemen waarbij progressief proces van verleiding in werking treedt.

Liefde van mijn familie moeten missen

Als de narcist het gevoel heeft dat hij zijn relatie veilig gesteld heeft maar nog niet iedere vorm van verassing is uitgesloten, kan het proces van beïnvloeding beginnen.
Dit proces wordt tot in finesses uitgedacht met betrekking tot de gevoeligheden en kwetsbaarheden van het slachtoffer. Uit ervaring kan ik vertellen dat ik altijd te horen kreeg als hij boos was, dat ik maar terug moest gaan naar m’n moeder (terwijl hij er voor heeft gezorgd dat zij mij niet meer wilde zien) of zei dat mijn kinderen niet voor niets bij me weg waren gegaan en dat soort dingen. De liefde van mijn vader, moeder, zusjes en mijn kinderen te moeten missen was mijn zwakste punt.

Een egoïstische vrouw die alleen aan zichzelf dacht.

Zoals bij iedere vorm van manipulatie gaat het erom de ander tijdens deze fase te laten geloven dat zij vrij is, zelfs als het gaat om een geniepige, onopvallende handeling met de bedoeling de ander haar vrijheid te ontnemen. Het klinkt zo onschuldig maar als ik boodschappen wilden gaan doen en niet aan hem vroeg of hij mee wilde dan was ik een egoïstische vrouw die alleen aan zichzelf dacht want als ik van hem zou hebben gehouden dan had ik het wel zelf gevraagd ……en zo ging hij altijd mee, naar de kapper, m’n nagels doen, winkelen moest met hem en nooit met de kinderen alleen en noem maar op.

Als de partner te volgzaam is, is het spel niet spannend

Het gaat er daarbij niet om onderling als gelijken te communiceren, maar om iemand zijn wil op te leggen en tegelijkertijd te verhinderen dat die ander zich bewust wordt van dit proces. Binnen de perverse strategie moet de ander langzaam onderworpen en beschikbaar gehouden worden. Het is belangrijk de macht te behouden en de ander onder controle te hebben. Deze fase wordt gekenmerkt door het in verwarring brengen van de partner die tot dan toe niks in de gaten had. Het begint met onschuldige manoeuvres maar al gauw worden die intimiderend als de partner zich verzet. Als de partner te volgzaam is, is het spel niet spannend

Vaak bot vangen af en toe de jackpot

Er moet zoveel weerstand worden geboden dat de narcist zin houdt om de relatie voort te zetten, maar niet zoveel dat hij zich bedreigd voelt. De partner wordt als het ware op een schema van ‘partiele bekrachtiging ‘gezet: vaak bot vangen, af en toe dejackpot. Zo vertel ik het vaak in mijn lezingen dat je net als een gok verslaafde achter die kast zit en er steeds maar wat ingooit, al zoveel dat je dan denkt ja nu blijf ik zitten want die jackpot moet toch gaan vallen.

De narcist als jackpot

Zo gaat het ook in die relatie soms valt de jackpot, dan gaat het weer even goed en denk je 'zie je nou wel als ik maar vol houdt dan verandert hij wel', tot het moment dat het weer fout gaat en je dan vooral denkt dat jij nog beter je best moet doen. Aan het eind van deze fase wordt gebruik gemaakt van speciale manieren van communicatie, indirecte leugens en agressie, sarcastische opmerkingen en minachting. 

Niets is meer logisch

De partner heeft continu het gevoel ernaast te zitten en voelt de wrok groeien. Niets lijkt meer zitten en voelt de wrok groeien. Niets lijkt meer logisch, er worden dingen gezegd die onmiddellijk daarna weer worden ontkend, bewijzen worden onder de tafel geveegd. Maar hoe kan je die vage indrukken, die onbenoembare gevoelens, die onrust onder woorden brengen? Er wordt namelijk nooit iets concreet gemaakt.

Ik ging hardop oefenen hoe ik het moest vragen

Als ik eens iets leuks wilde gaan doen met een vriendin dan ging ik op mijn kamer hard op oefenen hoe ik dat moest vragen en als hij dan thuis kwam verzamelde ik mijn moed bij elkaar en deed m’n ingestudeerde verhaal. Tot mijn grote verbazing zei hij dan, ja natuurlijk dat is toch altijd goed, ga jij maar lekker weg hoor, gezellig ik gun het je. Dan viel ik bijna achterover en dacht tjee heb ik me daarom nou zo druk gemaakt. Andere keren mocht het gewoon echt niet. “Hoezo zei hij dan.. dat heb je helemaal niet gevraagd”.
Als de ochtend dan was aangebroken dat ik weg zou gaan zei hij doodleuk én waar ga jij heen? Uhh dat heb ik je toch verteld dat ik vandaag met Ineke naar de sauna zou gaan…. Hoezo zei hij dan dat heb je helemaal niet gevraagd hoe kom je daarbij je wilt me nu gewoon voor het blok zetten. En eerlijk waar dan was ik zo in de war dat ik begon te twijfelen aan mezelf, maar ik wist echt zeker dat ik het had gevraagd, ik bespaar je de ellende die hier dan weer van kwam.

Je zou eens minder zus of zo moeten doen…

Dergelijke manieren om iemand uit evenwicht te brengen worden door de narcist systematisch aangewend, zonder enge compensatie of excuus. Het is moeilijk om je los te maken uit deze relatie, want reeds na de eerste klappen is in feite een pathologisch schuld gevoel ontstaan. Je voelt je verantwoordelijk voor het verloop van de relatie. Dit schuld gevoel wordt vaak nog versterkt door de omgeving die, zelf ook aan verwarring ten prooi,maar zelden kans ziet om steun te bieden zonder kritiek te leveren: Jij zou eens minder zus of zo moeten doen… zie je dan zelf niet dat dat olie op het vuur is? Als je zo doet, is het ook geen wonder dat hij ...

Dan slaan de stoppen door

Een narcist grijpt dus de macht in een relatie met verleiding en beïnvloeding en wanneer die niet meer werken kan hij terugvallen op geweld. Deze fase van openlijk getoonde haat begint wanneer de partner gaat reageren, wanneer zij probeert op persoonlijke basis enige vrijheid te heroveren. Er gebeurt iets waardoor zij plotseling tot besef komt; nu is het genoeg. Op het moment dat het slachtoffer de indruk wekt te zullen ontsnappen, ontstaan er bij de agressor paniek en woede, dan slaan de stoppen door.

 


‘Never go back to what nearly broke you’

AWfoto1

Anita Wix, Krachtig Kwetsbaar


De eerste keer dat hij fysiek geweld gebruikte

Ik stoorde hem in een telefoon gesprek en werd hij zo vreselijk boos dat hij in blinde woede op mijn bovenarm begon te stompen zo hard en lang dat ik naar de huisarts moest en dagen met m’n arm in een mitella moest lopen . Omdat ik mijn eigen schoonheidssalon had kon ik ook niet werken.
Ik loog over wat er echt was gebeurd en zei dat er een brommer met een hoog stuur tegen mijn arm was gereden! Dit was de eerste keer dat hij fysiek geweld gebruikte en dat werd alleen maar erger. Terwijl ik zei nu ga ik bij je weg dit mag je nooit doen.
Ga maar bij mama een snoepje halen. Omdat de partner koste wat kost wil blijven communiceren, zal zij zich steeds weer blootgeven. Hoe meer zij zich blootgeeft des te heftiger worden de aanvallen en des te heftiger lijdt het slachtoffer. De aanblik van verdriet irriteert de narcist en hij schept zijn agressie nog eens extra aan om het slachtoffer het zwijgen op te leggen.

Totaal van de kaart

Als er weer voor mijn gevoel iets heel verwarrends gebeurde dan was ik helemaal in paniek en totaal van de kaart snapte niet wat ik verkeerd gezegd of gedaan had echt zo radeloos en als ik dan ging huilen dan werd hij als maar bozer en schold me uit voor zielig klein kind die maar bij mama een snoepje moest gaan halen …..Wanneer de ander haar zwakke kanten laat zien, worden die onmiddellijk door de agressor tegen haar gebruikt.

De narcist laat zijn partner lijden

Er is nu sprake van een kil, verbaal geweld dat bestaat uit denigrerende opmerkingen, vijandige toespelingen, een neerbuigende houding en scheldpartijen. De narcist die zijn partner zo laat lijden is van mening dat die partner dat verdiend lijden is van mening dat die partner dat verdiend heeft en niet het recht heeft zich te beklagen. Als het slachtoffer toch reageert en daarmee dus ophoudt zich te gedragen als lijdzaam voorwerp, wordt zij beschouwd als gevaarlijk of agressief.

De kinderen hebben enorm geleden

Hij schold de kinderen uit voor Imbecielen en mongolen, boerelullen, watjes en mietjes waren het met een respectloos gedrag. Geen enkele ruimte kregen ze om zichzelf te ontwikkelen, ruimte voor eigen ideeën en verlangens, nee alles moest zoals papa wilde en ojee als het niet zo ging dan had je een enorm probleem. De kinderen hebben enorm geleden onder zijn onvoorspelbare woede uitbarstingen aan de ene kant en zijn liefdevolle gedrag aan de andere kant, een hele verwarde situatie die grote gevolgen met zich meebrengt.

Het slachtoffer moet zelf verantwoordelijk lijken

De narcist probeert zijn slachtoffer aan te zetten tot daden van agressie jegens de narcist om vervolgens te kunnen zeggen dat het slachtoffer de boosdoener is. Waar het om gaat is dat het slachtoffer zelf verantwoordelijk moet lijken voor wat haar overkomt. De ander aanzetten tot het maken van fouten stelt de agressor in staat om die ander te bekritiseren of te vernederen, maar ook en vooral: zijn slachtoffer op deze wijze zo een slecht zelfbeeld te bezorgen dat het schuldgevoel van het slachtoffer ook nog eens wordt versterkt.

In het bijzijn van getuigen wordt de agressie in kleine dosis toegediend

'Never go back to what nearly broke you' De narcist weet hoe ver hij kan gaan en hoe hij zijn geweld moet afmeten. In bijzijn van getuigen wordt de agressie in kleine doses toegediend. Als het slachtoffer reageert en daarmee in de val van provocatie loopt door haar stem te verheffen, is het slachtoffer degene die agressief overkomt. Ontaarding is het einddoel. De narcist kent geen groter genoegen dan te zien dat hij zijn doelwit zover krijgt dat zij zelf destructief gedrag gaat vertonen. Heel vaak heb dingen gedaan om te zorgen dat hij medelijden met me kreeg maar het enige wat er gebeurde was dat hij nog kwaaier werd en me totaal negeerde, ik voel nog steeds die enorme onmacht die verscheurende pijn van niet snappen wat je steeds fout doet, verschrikkelijk.

Ik trapte deuken in zijn auto

Hij kreeg het voor elkaar mij zo boos te maken dat ik ging schelden en schreeuwen gooide met spullen net als z’n ouders er aan kwamen, deuken in de auto trapte zodat hij aan iedereen kon laten zien hoe agressief ik was…
Onvoorstelbaar als ik daar nu op terug kijk word ik daar nog steeds heel verdrietig over dat iemand zoveel macht over je heeft dat je zulke dingen gaat doen. De gevolgen zijn verstrekkend. Het slachtoffer en de eventuele getuigen kunnen hun ogen niet geloven, want tenzij ze zelf perverse neigingen bezitten, kunnen ze zich dergelijk geweld zonder enig mededogen niet voorstellen. Vaak worden aan de agressor gevoelens (verdriet, schuldgevoel, spijt ) toegeschreven die deze absoluut niet heeft. Het slachtoffer ziet geen enkele kans om tot werkelijk begrip van de situatie te komen. De gevolgen zijn verstrekkend.

Met als diagnose anorexia

De grote ommekeer in mijn leven kwam toen ik aan het ziekenhuis bed stond van mijn toen 17 jarige dochter. Een klein fragile meisje met slangetjes in haar neus en armen, diagnose anorexia. Met dat beeld ging bij mij ineens het licht aan en kwam ik tot het besef wat er met mij en ons leven was gebeurd dat ik een pad bewandelde dat uiteindelijk zou leiden tot de dood. De realiteit van het leven totaal verloren had en dat ik niet meer wist wat normaal was en niet.

Met dat beeld op mijn netvlies ben ik naar huis gereden en heb mezelf beloofd dat ik een einde moest gaan maken aan deze spiraal van geweld. En toen begon mijn strijd om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen. Tegen een alcoholist kun je ook niet zeggen 'nou, laat morgen de drank maar staan' dan is het over zo kon ik ook niet zomaar uit deze relatie stappen. Het heeft dan ook ruim een jaar geduurd voordat ik die beslissing durfde te nemen.

Wanneer ben jij zover?

Bel ons op 06 - 5466 2099 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gebaseerd op het boek “pesten en treiteren, 
Psychisch geweld in het dagelijks leven”van Marie-France Hirigoyen,
aangevuld met mijn eigen ervaringen. Anita Wix

 

We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok